zavolejte nám

377 180 535

napište nám

infoptservisin.cz

Zákon o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost Plzeňská teplárenská servis in a.s. jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Oznámení lze podat:

  1. ústně – telefonicky na telefonním čísle +420 377 180 553, nebo na žádost Oznamovatele i osobně,
  2. písemně prostřednictvím níže uvedených vnitřních kanálů:
    • e-mailové adresa pro elektronické podání:
    • oznameniptservisin.cz

    • poštovní adresa pro podání v listinné podobě:
    • Veronika Křištová, Příslušná osoba pro podání Oznámení, Plzeňská teplárenská SERVIS IN a. s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň (obálku označit „Whistleblowing – neotvírat“)

Kanály jsou zřízeny, navrženy a provozovány způsobem, který zaručuje maximální možnou ochranu totožnosti Oznamovatele, zamezují přístup neoprávněným osobám. Jsou určeny výlučně pro činění Oznámení, nejsou využívány pro jiné účely, například pracovní.

Za příjem a šetření veškerých podaných Oznámení v souladu s touto směrnicí odpovídá Příslušná osoba.