zavolejte nám

377 180 535

napište nám

infoptservisin.cz

Zákon o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

GDPR

Chráníme vaše osobní údaje

Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

V této souvislosti společnost Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s., jakožto správce osobních údajů, informuje své zákazníky o prováděném zpracování osobních údajů, které poskytují v rámci uplatňování svých požadavků.

Hlavním účelem tohoto textu je poskytnutí informace o způsobech zpracování osobních údajů a ubezpečení o tom, že toto zpracování probíhá zákonným a transparentním způsobem v souladu s výše uvedenými požadavky GDPR.

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

Společnost Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. prohlašuje, že přijala taková personální, organizační a technická opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti přijatých opatření. Stejně přísné nároky z hlediska zabezpečení osobních dat klademe i na své dodavatele – zpracovatele osobních údajů.

Podrobné informace k oblastem zpracování

Informace o zpracování osobních údajů pro odběratele.

Informace o zpracování osobních údajů při odeslání dotazu, stížnosti či podnětu prostřednictvím e-mailu.

V záležitostech zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu osobniudajeptservisin.cz.