Vybrané reference - Rozvody tepla

2010

Vychlazovací vodovod a přípojka NN E. Beneše

Objednatel: Plzeňská teplárenská a.s.
Cena díla: 1 158 000 Kč

Instalace rozvodů teplé vody a cirkulace

Objednatel: SVJ Brojova, Plzeň
Cena díla: 1 160 062 Kč

VS 13D Rekonstrukce teplovodního kanálu

Objednatel: Plzeňská teplárenská a.s.
Cena díla: 2 647 800 Kč

2009

Horkovod Kopeckého, Smetanovy sady

Objednatel: Plzeňská teplárenská a.s.
Cena díla: 7 790 500 Kč

Horkovodní přípojka SŠIFS

Objednatel: Plzeňská teplárenská a.s.
Cena díla: 1 778 205 Kč

HV Skladová 7

Objednatel: SITA
Cena díla: 988 250 Kč

2008

Horkovod WW FLORA

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 25 960 000 Kč

HV rozvod v ulicích Kardinála Berana, Nerudova, Skrétova

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 5 445 600 Kč

HV pro FLEXIS BUSINESS PARK – II. fáze (MEA 2)

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 886 840 Kč

Oprava potrubí chladící vody DN 125 – jižní strana bud. 50

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 440 600 Kč

Přeložka vodovodní přípojky pro objekt správní budovy

Objednatel: SBD Škodovák
Cena díla: 449 507 Kč

2007

Montáž horkovodní přípojky pro společnost Vědeckotechnický park Plzeň – HP 1

Objednatel: Tenza, a.s.
Cena díla: 358 000 Kč

Montáž horkovodní přípojky pro společnost Vědeckotechnický park Plzeň – HP 3

Objednatel: Tenza, a.s.
Cena díla: 104 000 Kč

  Úpravy horkovodního vytápění budovy 77 – Škoda ETD Doudlevce

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 780 000 Kč

TK Slovanská 107 – Částkova 1, I. etapa

Objednatel: Plzeňská teplárenská, a.s.
Cena díla: 859 000 Kč

TK Slovanská 107 – Částkova 1, II. etapa

Objednatel: Plzeňská teplárenská, a.s.
Cena díla: 449 000 Kč

Teplofikace kasáren – sekundární teplovodní rozvody

Objednatel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Cena díla: 449 000 Kč

2006

Horkovod Areál Škoda – sever, horkovodní přípojka pro budovy 13, 25 a 20

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 1 799 000 Kč

Náhrada teplovodu při sanaci kotelny ELÚ I

Objednatel: Plzeňská energetika, a.s.
Cena díla: 550 000 Kč